Aursundsjøens Fiskeforening
Stilling:
Leder: Tore Evavold
Adresse:
Evavollen
Glåmos
Sør-Trøndelag
7372
Mobil:
450 02 330
(valgfritt)