Småørretprosjekt i Molingdalen

Aursundsjøens fiskeforening har et prosjekt hvor en ser på tiltak for å bedre oppvekstforholdene for småørret i elver med innløp i Aursunden. De større innløpselvene er kartlagt sammen med biologene Stein I Johnsen og Odd Terje Sandlund fra NINA.

Kartleggingen viser at i de fleste elvene er det godt med skjul for småørreten. I de nedre delene av Litj-Molinga er det derimot lite skjul. I slutten av september 2018 ble det gjennomført el-fiske. Det ble ingen fangst i de nedre delene av elva hvor det var lite skjul. Lenger opp i elva ble det fanget flere småørret. Der var det større steiner i elva som ga skul til fisken.

Biologene anbefalte å legge ut noen større steiner og steinrøyser i elva der småfisken mangler skul. Høsten 2018 ble det lagt opp stein. På senvinteren 2019 ble steinen kjørt ut og plassert i elva etter anbefaling fra biologene. Ungdomsgruppa i Røros jeger og fiskeforening bidro med stor innsats ved samling og utkjøring av stein.

Om et par år planlegges nytt el-fiske for å vurdere effekten av tiltaket.


Utskrift   E-post