Kultivering

Nina rapport

Aursundsjøens fiskeforening har i 2013 startet et femårig prosjekt til nesten 2 millioner kroner. Vi skal prøve å få fiska opp til sammen 125 tonn sik.

Rapport fra Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Introduksjon av sik i 1913 og reguleringen i 1923 førte til store endringer i fiskesamfunnet i Aursunden. Det har blitt gjennomført flere undersøkelser etter reguleringen, men det er ikke gjort noen større fiskeundersøkelse de siste 10 årene. Det var derfor ønskelig med en ny oppdatert status av fiskesamfunnet i Aursunden, med et særlig fokus på sik-, ørret- og røyebestandene.

Klikk bildet for å se hele rapporten (PDF 2,58MB).