Fiskekort

aursunden kart
Gjelder område merket 1. Klikk bildet for full visning

Fiskekort
Det selges et felles fiskekort for fiske i Aursunden. Dette fiskekortet selges gjennom Aursundsjøensn fiskeforening, som også er ansvarlig for forvaltningen av fiskeressursene i innsjøen. I tillegg er det mulighet for å kjøpe fiskekort for de aller fleste vann og vassdrag i nærområdet for Aursunden. Unge under 16 år får gratis fiskekort.Grunneierne i Aursunden og i de andre vassdragene setter regler for fisket gjennom blant annet begrensning i fisketid og redskap. Både fisketid og hva slags redskap som er tillatt, er gjengitt i tabellen for fiskekortområdene. Vesentlige særregler er oppgitt i tabellen, der disse er kjent. Derimot foretas det noen regelendringer over tid, og fiskeren må derfor sette seg inn i fiskereglene når det løses fiskekort. Detaljerte fiskeregler er oppgitt på fiskekortet.

Utdrag av fiskekortordningen i Aursunden

Sportsfiske:

Kun stang- og oterfiske. Døgn, uke eller årskort. Maksimalt 2 fiskestenger pr båt (2 sluker).

Garnfiske:

Døgnkort, fritt antall garn.

Garnfiske/ruse:

Kan benytte egne garn. Årskort.

Garn skal ikke legges nærmere elver og bekkoser enn 100 meter. Fiskeredskap som brukes i andre vassdrag må tørkes før bruk.

Bruk av båt
Det er fri ferdsel med båt på alle vann og vassdrag, men det kreves tillatelse fra grunneier for å fortøye båt på samme sted over lengre tid. Utøv et sunt båtvett, slik at båtopplevelsen blir optimal for alle.

Organisert fiskeoppsyn

Aursunden har fiskeoppsyn. Sørg for at det blir et hyggelig møte for begge parter. Ha alltid med fiskekort og overhold reglene for fiske. Stående garn merkes.