Om oss

  Aursundsjøens fiskeforening har i 2013 startet et femårig prosjekt til nesten 2 millioner kroner. Vi skal prøve å få fiska opp til sammen 125 tonn sik.

  AursindenAursunden med nærområde kan by på mange rike og flotte naturopplevelser. Området har et meget variert sportsfiske- og friluftstilbud. Aursunden ligger i Røros kommune. Sjøen ligger 690 meter over havet og har et overflateareal på totalt 46 km².Vi har en av landets eldste kraftstasjoner, som er lokalisert ved utløpet til Glomma ved Kuråsfossen.

  Middeldybden i innsjøen er på 13 meter, men et dypere område finnes i Botnet, hvor det er målt dybder ned imot 60 meter. Aursunden danner utgangspunktet for Glomma, og er Norges 23. største innsjø.

  Fiskebestanden i Aursunden er meget variert. Sammen med tilsigende vassdrag kan Aursunden by på fiske etter hele seks fiskearter. Disse fiskeartene er sik, ørret, røye, harr, abbor og lake. Det er relativt vanlig å få storørret på 1-3 kg. Opplysninger fra 1850-årene tyder på at Aursunden hadde en storørretstamme med fisk opp til 12 kg. Ørretbestanden er riktignok noe redusert fra den gang, men tettheten i tilløpsbekkene Borga og Store Søa er spesielt gode.

  Innsjøen er mest kjent for sin gode bestand av sik, og har en av landets beste oppvekstvilkår for sik. Siken ble satt ut i Aursunden tidlig på 1900-tallet og var en viktig del av matressursene til innbyggerne rundt Aursunden. Brekken og Glåmos er de to største tettstedene rundt sjøen, ellers er det en rekke grendasamfunn rundt sjøen.

  Aursundområdet har et nydelig turterreng å tilby. Her er det like fantastisk sommer som vinter til bær-, jakt-, fiske-, gå-, sykkel- og skiturer. Det er kort avstand til snaufjellet og det er et godt tilrettelagt løypenett for ski her.


  © 2024 Aursundsjøens Fiskeforening, All Rights Reserved.