Rapporter fangst!

  Rapporter fangst!

  Kunnskapen om ørretstammen i Aursunden er i dag svært begrenset. En har tallmateriale på ørret fanget som bifangst under sikfiske, men dette fisket foregår ikke i ørretens typiske leveområder og gir ikke pålitelige data om ørretstammen.

  Aursundsjøens fiskeforening starter nå arbeidet med kartlegging av ørretstammen i sjøen og fortsetter habitatsforbedrende tiltak i bekker og elver med utløp i sjøen. Målet er å bedre ørretstammen og gjøre Aursunden til en attraktiv sportsfiskesjø. Skal vi lykkes med dette arbeidet er vi avhengige av at det rapporteres fangst. Oppfordrer alle som fisker i sjøen til å sende inn fangstrapport via skjemaet på nettsiden.

  Gi oss gjerne en tilbakemelding på hva som kan bli bedre via kommentarfeltet og last gjerne opp bilde fra fisketuren.

   

  Skjema for innsendelse av fiskerapport ->> 


  © 2024 Aursundsjøens Fiskeforening, All Rights Reserved.